Organisatie/bedrijfsplan

Deze pagina bevat veel informatie over bijvoorbeeld  bedrijfs- en organisatieplannen. Van financieel bedrijfsplan maken tot wet en regelgeving. Huisvesting en meer.

Buurt onderneming is de nieuwe innovatieve versie van deTrust (staat in dit geval voor vertrouwen niet voor de Engelse bedrijfsvorm). En voor bewonersbedrijven nieuwe stijl, In eigen beheer aan de slag.In ons geval kiezen we voor de term WIJkcoöperaties.oif Buurtondernemingen  Verschil is dat het nu niet over Buurthuizen in zelfbeheer gaat, maar over publieke taken in burgerhanden. Gewoon vanuit huis en in eigen buurt. Aan de keukentafel samen plannen maken is een krachtig element van deze cooperaties. De kracht van kleinschaligheid en samenwerkingsverbanden tussen buurtbewoners. Van energie opwekken tot zorgtaken.Makers en Doeners is dit experiment als eerste aangegaan in Rotterdam Alexander, De bakermat van transitie naar een samen maatschappij. Meer informatie of aanmelden om mee te denken mail m.ginneken@live.nl of bel 010-2203038

WIJkcooperatief Plan van aanpak Rol van Makers en Doeners

Kom naar de WIJkcafe of Bruispunten en lees dit boekje Eigenwijze netwerken gids. We hebben ook basis workshops en inloop spreekuur Koikerweg 10 12uur tot 14,00uur MeetUp punt en VraagMaarRaakWIJzer genaamd.

Bewonersbedrijven. Nee. Wij doen het dus anders Wat is het verschil? Het gaat ons om coöperatie. Mensen die samen spannen en kracht en kennis bundelen.  De bewonersbedrijven kunnen vanuit de keukentafel starten en draaien maar ook onderdak vinden in diverse panden en flexibel samenwerken met overheid en organisaties. Verschil is dat zij in de regierol zitten. Bewonersbedrijven zijn teveel gestoeld op het buurthuis principe, terwijl cooperaties op alle terreinen bewegen binnen de publieke taken en diensten. Het is goedkoper, doelmatiger en sluit beter aan op de kracht van buurtbewoners. Het vereist geen accommodaties en is daardoor flexibeler en goedkoper. En brengt investeren in de buurt in bereik van alle wijkbewoners. Ook de minder draagkrachtigen. Het werkt echter alleen als deze investering uitzicht geeft op return van investering en winst. Wil dit duurzaamheid garanderen en stabiel postvatten in de wijk. Dit is een voorwaarde wat betreft de buurtbewoners.

Basis boekje voor starters

Handreiking Burgerparticipatie voor overheid

Voorbeelden uit andere steden zijn 

Omgeving Den Haag 1e dorpscooperatief in Nederland

http://beheerjebuurthuis.nl/
Kennisbank voor pioniers in zelfbeheer voor en over de buurthuizen van vandaag 23 oktober 2014
http://www.denieuwejutter.nl/
http://www.kennismakelaars.nl/torenhof.html
Maatschappelijke overname wijkcentra in Amersfoort

Werkbezoeken  en vooronderzoek Bewonersbedrijven :

Voorbeeld bedrijfsplannen:

Knipsels uit verschillende bronnen

In Malburgen is de laatste jaren veel geïnvesteerd, met name door Volkshuisvesting. Bewoners zijn actief en doen al veel zelf (project Kan wél!, stg. Prisma, het Duifje). Het is nu tijd om een stap te zetten waarin bewoners meer zelf gaan doen en te zeggen krijgen.

Er zijn een aantal gebouwen in de wijk die als uitvalsbasis voor een wijkonderneming kunnen fungeren.Belangrijk is ook dat zij andere ondernemers kunnen ontmoeten, adviseren en bijstaan.

Het bewonersplatform in Mekkelholt heeft zeer goede contacten met de gemeente, de woningcorporatie en de ondernemingen in de wijk.

.....een veel meer leidende rol van bewoners in de wijkaanpak vanuit een economische invalshoek. De eerste stap zal zijn een brainstorm avond van bewoners onderling om ideeën te verzamelen over waar een bewonersbedrijf zich vooral op kan richten en wat daar voor nodig is. Daarna begint de ontwikkeling van een bedrijfplan en de zoektocht naar financiering van de plannen.

 ...Het initiatief is genomen om samen met andere bewoners te bekijken of ze een buurtbedrijf in Haarlem kunnen starten met een of meerdere van deze wijkgebonden accomodaties. Er is genoeg kennis en kunde in de wijk aanwezig. Het belangrijkste doel is om zelf als bewoners de sociale cohesie in de wijk te behouden en te bevorderen, gesteund door het succes van.....

Op dit moment mist men in de wijk een focus op micro economische activiteiten. Er is volgens de initiatiefnemers behoefte aan een ‘voorpost’ die de wijkbelangen behartigt. Een ondernemend type die samenwerking zoekt en een focus op wijkeconomie legt.

....wil niet langer een aandachtsgebied of een doelgroep zijn, maar een ondernemer die probeert waarde aan haar wijk (en daarmee ook aan de samenleving) toe te voegen.

....van waaruit duurzame verandering in gang wordt gezet en wijkbewoners creëren projecten en diensten waardoor de sociale en economische waarde van de wijk stijgt. Ondernemerschap en gelijkwaardige samenwerking staan centraal. De regie en leiding van alle projecten is steeds in handen van wijkbewoners zelf. De meeste van deze projecten zijn gericht op het verhogen van het onderwijs- en kennisniveau in de wijk, terugdringen van werkeloosheid,  verhogen van niveau van cultuurparticipatie van kinderen, verhogen van de sociale mobiliteit en het verbeteren van de fysieke leefbaarheid in de wijk.

Analyse haalbaarheid vastgoedbeheer/bewonersbeheer. Kosten/baten:

De projecten zijn niet gebaseerd op problemen, maar juist op de mogelijkheden die de wijk heeft.

Een sterke sociale samenhang, onafhankelijkheid, vindingrijkheid en ondernemersgeest vormden de uitgangspunten voor de projecten. De problemen worden beschouwd als drempels die weggenomen moeten worden. Vaak hebben deze drempels hun oorsprong in het sociale  en daarom moeten ook de oplossingen gevonden worden in dit sociale systeem.

Het streven is om deze vrijwillige inzet te koppelen aan de mogelijkheid om ervaringscertificaten te verwerven waardoor ook het opleidingsniveau in de wijk stijgt en diensten commercieel gemaakt kunnen worden.

Voor inlichtingen gaan we bellen of mailen naar de Secretaris van Stichting Straat in Actie.  Bron http://www.malburgen.nl/?q=straatinactieArnhem –Malburgen komt bij mij over als de beste vergelijking met onze komende wijkaanpak.

Contact is Willem Rensen.E-Mail: wj.rensen@chello.nlTel:026-3235865Mob: 0627044523

 Verdere suggesties:

Contact met Ingrid van LinkedIn groep Bouwsteen voor sociaal gehad.Gevonden in LinkedIn groep Wijkonderneming.  Zij is verantwoordelijk en van het eerste uur in Amersfoort bezig met dit onderwerp.  Via ministerie van BZK heeft zij een budget om met name partijen als stad Rotterdam van werkconferenties en informatie te voorzien. ( 06-52310845) http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/

www.Wijkonderneming

  1. www.bouwstenenvoorsociaal.nl

I.v.m. crisis ontstaat ruimte voor initiatieven buitenruimte  rol speeltuinen kan daardoor veranderen http://ruimtevolk.nl/blog/ruimtevolk-jaarboek-2012 Een interessant boekwerk over burgers en (buiten)ruimte. M.a.w. groen en tuin voorzieningen.  Te lezen op internet

Cooperatief handels crediet netwetwerk

Houd werk en geld binnen de gemeente (Valkenswaard)

Voorbeeld van kredietregelingen gekoppeld aan lokaal handels circuit. 

Your Own Valkenswaard heeft een unieke samenwerking met STRO  die al 20 jaar onderzoek doet naar complementaire geldsystemen.Stro opereert over de hele wereld (al meer dan 20 jaar) en hebben zojuist een prijs gewonnen van de Bill and Melinda Gates foundation, de meest innovatieve betaaltechnologie (Cyclos4PRO-software) om (toekomstige) armoede te bestrijden.

Plan van aanpak Prins Alexander

WIJkcooperatief Alexander in voorbereiding (globaal plan en startdocument)

Opmerking

Je moet lid zijn van De Makers en Doeners 010 om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van De Makers en Doeners 010

Reactie van Makers en Doeners op 15 Januari 2015 op 16.26

Dit onderzoek is uitgevoerd door Alterra Wageningen UR in opdracht van het programma Groen Dichterbij, een
initiatief van IVN, Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies, met financiële steun van de Nationale Postcode
Loterij.
Alterra Wageningen UR
Wageningen, november 2014

Reactie van Makers en Doeners op 31 Juli 2014 op 20.40
Reactie van Makers en Doeners op 31 Juli 2014 op 20.31

Gevonden via Twitter en de website van http://www.josvdlans.nl/weblog.asp?Volgnummer=1300   ivm crisis ontstaat ruimte voor initiatieven buitenruimte  rol speeltuinen kan veranderen http://ruimtevolk.nl/blog/ruimtevolk-jaarboek-2012  Een interessant boekwerk over burgers en buitenruimte. Te lezen op internet

Reactie van Makers en Doeners op 31 Juli 2014 op 20.30
Reactie van Makers en Doeners op 31 Juli 2014 op 20.29

Waarom kiezen wij voor Coöperatievormen?

'Zelfbeheer is zinloze tijdbesteding'

Printervriendelijke versieSend by emailPDF version

Ondernemend bewonersbeheerKlaas Mulder wil niet meer naar bijeenkomsten over buurthuizen in zelfbeheer. Liever ziet hij meer ruimte voor burgerkracht in zorg en onderwijs en meer aandacht voor drie grote maatschappelijke vraagstukken.
 
 
Lees hieronder Klaas zijn argumenten. 
 
Buurthuizen in zelfbeheer, een zinvolle tijdbesteding?

Klaas MulderIk word zeer regelmatig uitgenodigd als spreker en workshopleider op congressen over ‘de doe-het-zelf’-samenleving. De organisatoren hebben mijn kritische bijdragen op discussieplatforms als www.socialevraagstukken.nl gelezen en menen dat een congres meer diepgang krijgt door ten minste één dwarsdenker te laten spreken. Eerst ging ik daar nog wel eens op in, maar meestal sla ik zulke uitnodigingen af.

Lees verder http://www.bouwstenen.nl/?q=Buurthuizen+in+zelfbeheer%2C+een+zinvol...

© 2018   Gemaakt door Makers en Doeners.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden